ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί πλέον για μια επιχείρηση αναπόσπαστο κομμάτι και πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά ώστε να καλύπτει με επάρκεια τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες.

Η πολύχρονη εμπειρία στον συγκεκριμένο χώρο μας επιτρέπει να μπορούμε να σας προτείνουμε τον καλύτερο εξοπλισμό σε αναλογικά, ψηφιακά, υβριδικά, Voip, τηλεφωνικά κέντρα που θα καλύψουν κάθε σας απαίτηση.

Μελετούμε και υλοποιούμε τις ανάγκες σας σε ξενοδοχεία, επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες, τηλεφωνική διασύνδεση κτιρίων μέσω internet & VoIP.