ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εστιάζουμε σε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ήχο και φροντίζουμε να τον διατηρήσουμε σε ένα χώρο, αμετάβλητο. Με συγκεκριμένες διαδικασίες φροντίζουμε να πετύχουμε την καλύτερη ακουστική. Αυτό το επιτυγχάνουμε με τη μελέτη χώρου και την επιλογή σωστού υλικού και χώρου εγκατάστασης.

Ο εξοπλισμός ήχου που διαθέτουμε θα σας αφήσει ικανοποιημένους τόσο στην ένταση της ακουστικής ισχύς σε όσο και στην ποιότητα και καθαρότητα του ήχου!