ΔΙΚΤΥΑ

Στις μέρες μας η σύνδεση με το Internet αποτελεί μια από τις βασικές παροχές σε ένα σπίτι ή σε ένα επαγγελματικό χώρο.

Αναλαμβάνουμε την απαραίτητη μελέτη, για την εγκατάσταση τοπικού και ασύρματου δικτύου, κάνουμε τις απαραίτητες συνδέσεις και παραμετροποιήσεις για να εξασφαλίσουμε ότι το Internet λειτουργεί χωρίς προβλήματα, ενώ παρέχουμε και υπηρεσίες δομημένης καλωδίωσης .